Milieu


Biologisch waterzuiveringssysteem

Sinds 2004 beschikt onze productieafdeling over een waterzuiveringssysteem met een biologische zuivering, wat wil zeggen dat de afvalstoffen die na het productieproces in het water aanwezig zijn door micro-organismen op een natuurlijke wijze worden afgebroken. Het uiteindelijk gezuiverde water is van een zodanig goede kwaliteit dat het in het oppervlaktewater kan geloosd worden.

Door toename van onze productie van paté hebben we vorig jaar een grote investering gedaan. De bestaande vetvang werd uitgebreid met een lucht/waterinstallatie tot een volwaardige DAF-unit (dissolved air flottation). Deze unit verwijdert vetten en zwevende stoffen uit water zodat de belasting naar de biologische zuiveringsinstallatie tot een minimum beperkt wordt.

Heeft u interesse in onze producten?
Bent u op zoek naar productinfo?